Velkommen til Elgregionråd Øst

Elgregionråd Øst skal sikre samordnet informasjon om elgstammen og være kontaktforum i saker som vedrører elgforvaltningen.

På våre sider kan du finne informasjon om Elgregionråd Øst, statistikker, vurderinger, råd, vedtekter, diverse presentasjoner samt programmet "Sett elg".

Nyheter fra ERRØ`s område

Skrantesjuke - CWD - hva vet vi?

Skrantesjuken har vært et viktig og hett tema under høstens jakt. Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Norges Forskningsråd arrangerte derfor et seminar den 17. november for å oppsummere hva vi vet og ikke minst – hva vi ikke vet. Glommen Skog har laget et kort og informativt sammendrag om skrantesjuken, som kan leses på Glommen Skogs nettsider.

Link til nyhetssak

Endringer i Elgregionråd Øst

Elgregionråd Øst er i endring. Vår trofaste sekretær over mange år har avsluttet sitt embete og vi har fått en ny på plass. Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus er engasjert til å være vår sekretær og faglige rådgiver. UAØ har lang fartstid innenfor elgforvaltning. Det er Pål Sindre Svae som er "vår" mann fra UAØ.

Videre vil det bli antagelig bli store endringer på sett-elg skjema og føring av dette. Data for de ulike valdene og kommunene er lagt ut, men om du ikke finner det du leiter etter kan det intill videre anbefales å sjekke hjortviltregisteret.

Til hjorteviltregisteret

Mer informasjon vil bli lagt ut når det er tilgjengelig.

Hårløs elg

Det har gjennom vinteren og våren blitt observert flere elger i vårt område med mindre til betydlig grad av hårløshet. Fallviltgrupper og viltnemder har vært i kontakt med Veterinærinstituttet som har gjort flere undersøkelser samt forsøk på å merke elg med hårløshet i vårt distrikt.

Hårløsheten har tidligere vært knyttet opp mot hjortelusflue, men det er nå observert elg med betydelig håravfall også i områder uten hjortelusflue. Man står i dag uten noen spesiell oversikt over årsak til dette fenomenet. ERRØ har en god dialog med veterinærinstituttet og vil bidra til videre undersøkelser så langt det lar seg gjøre.

Mer om hårløs elg på hjemmesidene til veterinærinstituttet.

Utvidet jakt på elg i Aurskog-Høland og Nes

Akershus fylkeskommune ar fastsatt forskrift om utvidet jakttid på elg i Aurskog-Høland og Nes kommune. Jakttiden er nå utvidet for perioden f.o.m. 1. november t.o.m. 23. desember for årene 2014-2016. Ordinær jakttid på elg er f.o.m. 5. oktober t.o.m. 31. oktober.

Jaktiden på elg i ERRØ`s område blir derfor i kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Aurskog-Høland - 5. oktober til 23. desember, for Fet og Sørum er jakttiden 5. oktober - 31. oktober.

Les mer

Sett-elg skjema 2014

Sett-elg skjemaer er nå lagt ut på de respektive kommuners hjemmeområde. Skjemaene er i excel-format, er sortert på vald eller jaktfelt og kan fritt lastes ned til lokal pc. Klikk inn på de ulike kommunene for å finne skjemaene.

Skjemaene skal sendes tilbake til vald- eller jaktfeltansvarlig for ditt jaktlag.

Vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus, 2013

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune har kommet med sin årlige rapport om elgbestanden. Får vårt område konkluderes det med at avskytingen bør opprettholdes på 2013 nivå, og at man har fokus på å opprettholde en høy andel produksjonsdyr i bestanden.

Les hele rapporten her

Hjortevilt 2014

Foredrag fra det årlige hjorteviltseminaret er nå lagt ut på nett.

Foredragene kan leses her

Godkjent kontrollplass for viltkjøtt

Dette bør leses av lag som ønsker å benytte mattilsynets veterinærer til å godkjenne viltkjøtt.

Les mer

Velykket informasjonsmøte i ERRØ

Onsdag 13. februar avholdt ERRØ sitt tradisjonelle informasjonmøte for kommuner, jegere, grunneiere og andre interessenter på Nes Rådhus, Årnes.

Kveldens eksterne foredragsholdere var Knut Madslien, veterinærinstituttet og Frank Robert Lund, Trysil utmarkstjenester.

Foredragene kan leses her:

Knut Madslien - Hjortelusflue

Frank Robert Lund - Elgforvalting og rovvilt

Referat fra årsmøtet og informasjonsmøtet

Usikker fremtid for fôringsprosjektet

Bjørkelangen: Einar Holum i Aurskog Utmarkslag mener et vinterfôringsprosjekt langs fylkesvei 170 og 171 har gitt resultater

Les mer i Indre

Farlig for elgen

Bjørkelangen: Tredje flest elgpåkjørsler i Aurskog-Høland

Les mer i Indre

Vegvesenet: - Fôring holder elgen borte fra vegen

Seksjonsleder i Statens vegvesen, Per Mangar Klomstad, framholder at særlig ett tiltak har god effekt.

Les mer i Østlendingen

Viltköttet undanskymt men upphöjt i köttguide

Viltet får en undanskymd placering i den nyligen publicerade Köttguiden från Sveriges lantbruksuniversitet. Samtidigt får det de bästa betyg.
– Viltköttet behandlas trots sina fördelar styvmoderligt, kommenterar en av de främsta ambassadörerna för ökad viltköttkonsumtion, Torsten Mörner.

Les mer på Jagarforbundet.se

Hvor langt løper en død elg?

Skuddet faller, du ser at du treffer, men elgen løper videre. Hvor langt løper en elg som er dødelig truffet? Når må du innse at dyret er skadeskutt og iverksette tiltak?

Les mer på forskning.no

Viktig med riktig ettersøk

En jeger som ikke meldte ifra om skadeskyting av elg på Kvikne i høst, har vedtatt et forelegg på 10.000 kroner. Lensmannen mener at jaktlaget ikke overholdt varslingsplikta ovafor viltnemnd og oppsyn.

Les mer på NJFF

Viltkjøtt og bly

Høsten 2011 publiserte Veterinærinstituttet resultater fra en undersøkelse som viste at kjøttdeig fra elg i enkelte tilfeller kunne inneholde svært høye nivåer av bly. Både i Tyskland og Sverige er det gjort liknende funn, samt gitt anbefalinger til enkelte grupper om å være forsiktig med inntak av viltkjøtt. Folkehelseinstituttet har nå - i samarbeid med Norges Jeger og Fiskerforbund - analysert blyinnhold i blodet til norske familier med høyt forbruk av elg- og hjortekjøtt.

Les mer på folkehelseinstituttet

Jaktlederkveld i Aurskog-Høland

Onsdag 3. oktober var jaktledere og jegere fra Aurskog-Høland samlet på rådhuset for å få det siste av informasjon om elgstammen, elgjakta og ulvesituasjon.

Les referat her

Felte prakteksemplaret etter bare fire timer

ENEBAKKNESET: Johan Hunæs fra Enebakkneset opplevde elgjegeres store drøm: Å felle en 23 tagger stor elgokse.

Les mer i Indre

Vil frede elgkuene

LØKEN: – Spar eldre enslige hunndyr under årets elgjakt. Det er oppfordringen fra leder Didrik Holmsen av Elgforvaltningsrådet i Aurskog-Høland.

Les mer i Indre

Knallsuksess for jaktdebutanter

KONGSVINGER: To 18-åringer på samme jaktlag felte hver sin tretagger i sin debut som elgjegere i Brandval.

Les mer i Glomdalen

Utvidet jakt på elg

Søknadene om utvidet jakt i ERRØ`s området er nå ferdigbehandlet av både kommuner og fylkeskommuner.

Utvidet jakt i Aurskog-Høland og Nes

Utvidet jakt i Eidskog, Kongsvinger og Sør-Odal

Jakttid ERRØ

Hjortevilt 1991-2011: Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt

Overvåkingsprogrammet for hjortevilt ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) overvåker bestandsutviklingen i 17 overvåkingsområder i Norge. Som en del av kontrakten med oppdragsgiver, Direktoratet for naturforvaltning (DN), produserer vi hvert 5. år en oppsummeringsrapport fra programmet.

Les rapporten her

Høyesterettsdom. Ettersøksplikt.

Tiltalte skjøt en elg mens det ble søkt etter en annen elg som var skadeskutt av en annen deltaker i hans jaktlag.

Les dommen her

Ny forskrift om forvaltning av hjortevilt

En ny forskrift om forvaltning av hjortevilt trådte i kraft 15.02.2012. Forskrifta øker muligheten for samarbeid over valdgrenser, uten at det gir merarbeid for administrasjonen i den offentlige forvaltninga

Les mer på Direktoratet for Naturforvaltning

Endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjeldende fra 16. mai 2012.

Les mer på Direktoratet for Naturforvaltning

Skandinaviska vargar dödar fler älgar
än de nordamerikanska

I en tidigare publicerad uppsats visade det skandinaviska vargforskningsprojektet (Skandulv) att vargar i Skandinavien hade större andel lyckade jaktförsök på älg jämfört med vargar i Nordamerika. I en uppföljande studie visar SLU-forskarna nu att skandinaviska vargar även dödar älg betydligt oftare än vargar i Nordamerika.

Les mer hos Sveriges landbruksuniversitet

Hjortevilt 2012

Hjortevilt 2012 ble i år arrangert på Hamar. Beite, trekk, ettersøkshunder, bly og nye forskrifter var blandt temaene da 250 grunneiere, jegere, forskere og offentlige forvaltere var samlet.

Les foredragene her

Skogens konge har mindre utstyr

Oslo (ANB-NTB): Jakten på dyr med størst og flottest gevir, har gjort at blant annet elgens hodepryd har krympet.

Les mer i Romerikets Blad

Lovforslag om hund og nødverge

Regjeringen fremmer et lovforslag om felling av vilt som angriper hund. Forslaget innebærer at dagens adgang til å felle vilt under direkte angrep på bufe og tamrein også vil gjelde når hund angripes.

Les mer på Miljøverndepartementet

Kritiske til utsetting av tam ulv

BJØRKELANGEN: Flere grensekommuner er kritiske til svenskenes planer om å sett ut ulv fra dyreparker.

Les mer i Indre Akershus Blad

Jakttidene for perioden 2012 – 2017

Jakttidene gjelder fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017.

Les mer på DN sine hjemmesider

Hele forskriften

Her har dei redusert elgpåkjørslane

Det har vore langt færre elg som er påkjørt denne vinteren enn tidlegare år. Strømgjerde kan vere hovudårsaka.

Les mer på nrk

Redusert moms på godkjent viltkjøtt

Som et resultat av den nye ordninga med "kompetent jeger/ feltkontrollør", har skogeierorganisasjonen Norskog fått utreda om godkjent kjøtt har krav på matmoms. Skatteetaten bekrefter nå at godkjent kjøtt bare skal ilegges 15 prosent merverdiavgift.

Les mer på NJFF

Vil ha mindre elgkvoter

DISTRIKTET : Det blir observert færre elg i kommunene våre. – En ting er uttaket fra jegerne. Samtidig har vi ulvens tilstedeværelse, sier leder Lorentz Sæthern i Elgregionråd Øst.

Les mer

Sluttrapport Elgforingsprosjektet

Les mer

Mer planmessig forvaltning av hjortevilt

Kommunene får en større rolle i forvaltningen av arter som elg og hjort, etter at en ny hjorteviltforskrift trådte i kraft 15. februar.

Les mer

Sammenligning av elgstammen i de ulike elgregionene i Sør-Øst Norge.

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold har lagd en oversikt over elgstammen og elgforvaltningen i de ulike elgregionene i Sør-Øst Norge. Her er det også delt på erfaringer med elgforvaltningens grep i Linkleppen-reviret. Foredraget er holdt av Øystein Toverud på ERRØ`s informasjonsmøte, 15. februar 2012.

Se foredraget

Dette koster oss 600 mill hvert år

ROMERIKE: Daglig dør 17 dyr på norske veier. De materielle skadene koster samfunnet enorme summer.

Les mer

Vil hindre at elgen spiser opp skogen

Grunneiere og forskere har slått seg sammen om en metode som skal hindre at elgen spiser opp skogen.

Les mer

Her er Norges farligste elgveier

Riksvei 25 i Elverum er den farligste veien på kommunenivå, mens E6 gjennom Nordland topper antall elgpåkjørsler på fylkesnivå. Det viser en oversikt over Norges mest elgutsatte veier.

Les mer

Flere kalver når mor får fôr

Forskere har funnet en formidabel effekt når man fôrer elg i Telemark med silofôr om vinteren: Nesten tre ganger så mange har kalv når høsten kommer.

Les mer

Venstre: Alle kameraer i skogen bør merkes

- Hverken gauper eller grevlinger kan lese og vil vel ikke bli skremt av at man merker et viltkamera med navn og formål, sier Trine Skei Grande, Venstres parlamentariske leder.

Les mer

Elgen er den nye kua

Elgen har tatt kuas plass som beitedyr i skogen. Dagros er borte, men hjortedyra sørger for at samlet beitepress i utmarka er nesten som før.

Les mer

Ikke nok ungfuru

Elgen spiser for mye ungfuru. Derfor øker kvotene for elgjakta. Ikke alle elgjegere ønsker de økte kvotene velkommen.

Les mer

Burer elgene ute

Elgen gjør stadig større skade på skogen. Nå settes det i gang forsøk med å stenge skogens konge ute fra flere inngjerdede områder.

Les mer

Seminaret Hjortevilt 2011

Forskriftene om forvaltning av hjortevilt, om jakttider og om utøvelse av jakt skal revideres og sendes nå i vår ut på høring. DN sine saksansvarlige leverte en forsmak på de foreslåtte endringene under Seminaret Hjortevilt 2011 i Øyer 12. og 13. april. 

Les mer

Se alle foredragene

Nye krav for hundeeiere

Mattilsynet har innført krav til ormekur for hunder som skal inn i Norge fra Sverige. Kravet er iverksatt allerede fra 11. mars

Les mer

Slik unngår du elgangrep

Usikker på hvordan du skal oppføre deg om du treffer på elg?

Les mer

 

| Tlf: 901 70 476 | © 2007 - Elgregionråd Øst
Design og layout av: Kitsch Design | Valid xhtml / css